Visby får ny lotsbåt.

Lotsstyrelsen biträder en framställning från lotsförmannen vid Visby lotsplats om anskaffning för ett pris av 6,150 kr. av en ny tjänstebåt i stället för nuvarande båt nr 2 vid lotsplatsen. Styrelsen förutsätter att personalen vid platsen genom annonsering söker erhålla högsta möjliga pris för den nuvarande båten. Däremot har styrelsen ej funnit skäl bifalla en framställning från lotsförmannen vid Klintehamns lotsplats om anskaffning av en ny tjänstebåt för platsen, enär den nuvarande med en mindre reparation, som torde draga en kostnad av 500 kr., anses vara i betraktande av de vid lotsplatsen rådande förhållandena fullt tjänstbar ännu en längre tid.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 December 1937
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *