Visby erkända sjukkassa

höll i går årsmöte under ordförandeskap av rentier Th. Rethwisch.
Därvid föredrogos styrelse- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Under året har i sjukhjälp utbetalats från lokalkassan kr. 29,522: 91 och från centralkassan kr. 12,902: 75 eller sammanlagt kr. 47,425: 66. Efter avskrivning på inventarierna med kr. 428: 62 utgör årets överskott kr. 1,214: 86. Antalet medlemmar har under året ökat med 122 till 1,702. Vid sammanträdet fastställdes staten för kassan dels för tiden 1 april-31 december 1937 dels för kalenderåret 1938.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrr Gustaf Larsson och Oscar Molin, supplerade av hr Vidar Grönberg och fru Frida Carlström. Revisorer blevo hrr A. E. Karlsson och C. A. Elgström med hrr A. Larsson och A. Lohrén som suppleanter. Att representera kassan vid centralkassans årsmöte i Stockholm utsågos hrr Th. Rethwisch och O. Molin med hrr Valfrid. Ekdahl och Rudolf Johansson som ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *