Visby erkända lokalasjukkassa

hade i går ett ytterst fåtaligt besökt allmänt sammanträde i Arbetareföreningen lilla sal under hr Th. Rethwischs ordförandeskap.
Till ombud att under två år representera medlemmarna valdes hrr Th. Rethwiseh, Hilding Bergström, Gotthard Pettersson, John Olsson, Enok Andersson, A. A. Wiik, Einar Lundgren, Tyko Liljegren, Vidar Grönberg och A. E. Karlsson samt fruarna Frida Carlström och Elisabeth Kahlström, alla omvalda. Nyvalda blevo fröken Alfhild Stücke och hrr Ragnar Nilsson, Valter Alfvegren, Erik Nilsson, Harry Ahlberg och Lennart Lindgren.
Hr Gust. Larsson gav en kortfattad men intressant redogörelse för kassans verksamhet från den 1 juli 1933 då kassan organiserades i enlighet med 1931 års sjukkasselag – till den 1 oktober 1937. Medlemsantalet var förstnämnda dag 1,134 och är nu 1,914 (därav cirka 500 fler kvinnor än män) plus 102 ansökningar om medlemskap, som ännu ej beviljats.
Utgifterna för läkarvård, sjukpenning och moderskapshjälp ha under perioden utgjort 181,985 kr. och inkomsterna, d. v. s. medlemsavgifterna, 174,673 kr.
Statens bidrag till de erkända sjukkassorna hade under 1936 utgjort 19 mill. kr. och beräknas för 1937 komma att uppgå till 23 mill. kr. Bland de förbättringar som vidtagits nämndes särskilt barnförsäkringen. Fr. o. m. den 1 jan. 1938 komma: ökad moderskapshjälp från 84 till 125 kr., ersättning av halva kostnaden för intagning på sjukhus, fritt inträde i kassan för medlems barn vid fyllda 15 år (anmälan dock senast inom 30 dagar efter födelsedagen).
Tal. slöt med en maning till de närvarande att var på sin plats verka för ytterligare anslutning till kassan, till båtnad såväl för den enskilde som samhället.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *