Visby brandkår

hade i går kväll på stadshotellet avskedsfest med supé för maskinisten G. Englund och brandmannen E. Olofsson, som vid årsskiftet avgå från sina platser i kåren efter att ha varit med i. densamma i resp. 31 och 26 år.
Brandchefen Carl Lindström tackade de avgående för intresserat arbete och överlämnade till maskinist Englund Svenska Brandkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver för långvarigt och troget arbete i brandkåren samt samma förbunds diplom. Till brandman Olofsson, som redan för några år sedan tilldelats förbundets medalj, överlämnades en av vice brandchefen skänkt pokal, varefter det hurrades för vederbörande. Sedan hedersgästerna tackat för utmärkelserna och berättat en del episoder från de gångna årens arbete, vände sig brandchef Lindström även till den nu avgående ordföranden i brandkårskommitten, riksdagsman K. F. Söderdahl, som även inbjudits, med några erkänn-samma ord. Till sist tackade brandchefen brandmännen för deras arbete under året och tillönskade alla ett gott nytt år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *