Vigsel

ägde rum i Öja kyrka på lördagen emellan handelsföreståndaren Oscar Helling, Burgsvik, och fröken Lise-Lott Stenström, dotter till byggmästare K. Stenström därstädes och hans maka. Vigselförrättare var brudens konfirmationslärare, kyrkoherde K. P. A. Österberg. Efter vigseln avreste brudparet till Visby, där brudens föräldrar gåvo middag för den närmaste släkten. Sedan ställde brudparet resan till sitt nya hem i Lärbro.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *