Verkan av kommunala progressivskattens borttagande.

1936 års skattekommitté har beträffande samtliga kommuner i riket låtit på grundval av uppgifter till statistiska centralbyrån upprätta sammanställningar av utdebiterad kommunal progressivskatt för åren 1934-1936.
Vidare har för varje kommun beträffande år 1936 uträknats den höjning av den allmänna utdebiteringen, som under förutsättning av oförändrat skattebehov skulle ha blivit en följd av den kommunala progressivskattens borttagande. Undersökningen visar att i Visby stad den kommunala progressivskattens borttagande skulle medföra en ökning av utdebiteringen med 32 öre pr skattekrona.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 December 1937
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *