Veckopredikan

hålles i kväll i domkyrkan, varvid pastor J. Hoffman predikar och kollekt upptages till julinsamlingen för stadens fattiga. Domkyrkans damkör medverkar med några sångnummer, ”Lyft dina ögon upp” av Mendelssohn och ”O, du saligs”, Vidare utför dir. Siedberg på orgeln ”I Betlehem” av M. Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *