Vad länets skogar avkasta.

I finansdepartementet föreligga nu uppgifter över i hela riket debiterade skogsvårdsavgifter. Som bekant är allt virke med saluvärde av minst 100 kr:s rotvärde accispliktigt. Sammanlagt ha skogsvärdsavgifter uttagits för saluvirke till ett värde av 142 miljoner kr., därvid skogsvårdsavgifterna komma att inbringa 1,843,000 kr.
I Gotlands län ha skogsvårdsavgifter debiterats med 7,100 kr. för aceispliktigt virke med taxerat värde av 10,55 miljoner kr. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *