Uti en hit ingiven ansökan

har Aktiebolaget Ruteverken anhållit bland annat om tillstånd att under ytterligare fem år, räknat från och med den 1 januari 1938 få uppbära hamnavgifter av för bolagets räkning till Rute hamn ankommande och därifrån avgående fartyg i överensstämmelse med nu gällande bestämmelser och taxa.
I anledning härav lämnas vederbörande trafikanter tillfälle att före den 1 juli 1937 hit inkomma med yttrande över den gjorda ansökningen.
Handlingarna i ärendet hållas under tiden tillgängliga här å landskansliet.
Visby i landskansliet den 9 juni 1937
På länsstyrelsens vägnar:
Abr. Löf., B. A. Ljungholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *