Utarrenderandet av ecklesiastika boställen.

Stiftsnämnden i Visby avstyrker hos k. m:t bifall till styrelsens för ”Arrendatorerna av ecklesiastika hemman i Skåne u. p. a.” framställning om överflyttande på boställsnämnden av befogenheten för pastoratet med avseende på utarrendering av ecklesiastika boställen. Ett bifall till framställningen skulle, anser stiftsnämnden, komma att rubba själva grundvalarna för 1932 års ecklesiastika lagstiftning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *