Uppbörd

av kronoutskylder i Visby stad för år 1936 (2:dra uppbördsståmman) hålles å Drätselkontoret i Rådhuset den 29 innevarande april samt den 3-5 nästkommande maj månad kl. 5-8 e. m. samt före och under ovannämnda uppbördsdagar å sedvanlig banktid kostnadsfritt i följande banker härstädes:
A.-B. Gotlands Bank, A.-B. Svenska Handelsbanken Sveriges Riks- banks avdelningskontor och Sällskapet D. B. V:s sparbank.
Kontant inbetalning skall såvitt möjligt ske med jämna penningar. Angående övriga betalningssätt m. m. se ”Underrättelser för de skattskyldiga” å debetsedeln.
De skattskyldiga uppmanas att i eget intresse icke uppskjuta utskyldernas erläggande till sista dagarna av uppbördsterminen.
Visby den 19 april 1937.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *