Tyskt flygplan över Gotland.

Mystisk fyrmotorig maskin över staden i morse.
Vid ½ 8-tiden i morse hördes kraftigt motorsurr över havet och sydväst ifrån utmed kusten kom ett stort enkeldäckat sjöflygplan, försett med fyra motorer. Planet passerade staden och fortsatte in över land i nordostlig riktning. Vid passerandet av staden kunde iakttagas att maskinen var tysk, då den hade hakkorset målat på sidorodren. Därjämte hade den bokstäverna DA målade på ena vingen och möjligen någon mer bokstav eller siffra, som man dock icke hann se.
Såväl på Kuppen vid Herrvik som vid Fårö fyr har man i morse hört motorsurr ute över havet, men man har icke kunnat iakttaga något ehuru vädret var vackert. Ej heller från Stora Karlsö har man sett maskinen.
Vi ha förhört ou hos flyg- och sjökommando i Stockholm, men på intetdera hållet har man sig något bekant om planet. En tysk maskin erhöll för en tid sedan tillstånd att under flygning till Finland passera Gotland, men detta tillstånd gällde en dag för ungefär en månad sedan. Kan man tänka sig att man tagit fel på månad?

Maskinen passerade nordvästra Gotland.
Med ledning av de upplysningar vi erhållit vid teletonförfrågn ? längs kusten, vill det synas som maskinen efter att ha passerat Visby åter svängt ut mot havet och följt kusten norrut. Någon gång mellan kl. 8 och ½ 9 hördes motorsurret från Fårö fyr och troligen befann sig maskinen då norr om Fårö. Förmodligen var den då på väg mot nordost och man skulle kunna gissa på Helsingfors såsom mål.
Mellan kl. ½ 8 och 8 hördes maskindånet inåt land från Stenkyrkehuks fyr och något senare siktades maskinen från Hallshuk, då den inifrån land stack ut över kusten och fortsatte norrut ostvart hän, ungefär i riktning utmed Fårökusten. Det synes sålunda kunna anses bevisat att maskinen in över land passerat Gotland från Visby till Kappelshamn.

Flera tyska maskiner kring Gotland.
För c:a 14 dagar sedan passerade ett mindre tyskt plan Fårö fyr på sydgående. Även då kunde man tydligt urskilja hakkorsmärket på maskinen som gick relativt nära land.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *