Tvist angående betarbete.

Mellan arbetaren P. W. Nilsson i Vickleby m. fl. och lantbrukaren Arthur Danielsson, förr i Vickleby nu i Tjängdarve i Träkumla har uppkommit en tvist angående betalningen för utfört betarbete. Denna tvist har ej kunnat biläggas genom förmedling av statens sockernämnd, utan Per Nilsson och medparter ha till skiljemän hänskjutit sitt yrkande om utbekommande av ytterligare ersättning för det av dem utförda arbetet.
Efter anmodan av statens sockernämnd har nu till skiljemän i tvisten utsetts av Skånes betodlares centralförening sekreterare Bengt Lanke i Malmö och av Svenska lantarbetsgivareförbundet ombudsmannen O. A. Ståhl i Ystad. Sockernämnden anhåller nu att regeringen skall utse en tredje skiljeman för tvistens avgörande. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *