Tullverket.

Till en kustvakttjänst i Visby kustdistrikt hade vid ansökningstidens utgång anmält sig S. E. G. Gullberg i Göteborg (utom verket) ende sökande.
En kustvakttjänst i Nyköpings kustdistrikt sökes av bl. a. kustbevakningsbiträdet S. E. O. Talén, Visby.
En kustuppsyningsmanstjänst i Hälsingborgs kustdistrikt sökes bl. a. av förste kustvakten J. F. Björk, Visby.
En tillsyningsmanstjänst i Stockholm sökes bl. a. av tullvakten K. G. Sjöholm, Kylley.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *