Tuberkulosvården bristfällig.

S:t Olofs gamla sjukhus bör bli dispensär.
Förste provinsialläkaren i länet, med. dr Kurt Bergström, har nu framlagt sin berättelse för år 1936.
Därvid berör dr Bergström bl. a. tuberkulosvården inom länet och uttalar som sin åsikt, att det kräves snabba åtgärder för att bekämpa tuberkulosens stora utbredning inom länet. Han erinrar om sitt förslag sedan många år tillbaka, att underdispensärer motsvarande läkardistrikten borde inrättas, vilket torde vara en lämplig åtgärd i avvaktan på, att den utredning om distriktsvården, som pågår, hinner slutföras. Vidare meddelar förste provinsialläkaren, att han framlagt förslag om, att dispensärens lokaler måtte sedermera inrymmas i S:t Olofs gamla sjukhusbyggnad och att ev. en vårdavdelning för akuta fall och observationsfall även anordnas där.
I samband därmed riktar dr Bergström även en stark kritik mot det förhållandet, att en tuberkulosavdelning skall vara inrymd på länets epidemisjukhus. Denna anordning avsågs från början endast som en tillfällig anordning, men har sedan fått bestå, då tillräckligt med platser för lungsotssjuka icke finnes inom länet. Epidemivården har i stället avsevärt fördyrats och försvårats. Även på grund av smittoförhållandena har dr Bergström inlagt sin bestämda reservation mot det ifrågavarande förhållandet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *