Tjänsteårsberäkning vid tygstationen.

Statskontoret avstyrker hos k. m:t av tyghantverkaren vid artilleriets fabriker Gustaf Wessman i Visby gjord ansökan att i pensionshänseende få tillgodoräkna sig år 1914-17 fullgjord tjänst som mobiliserad yrkesman vid Gotlands trupper. Tjänstgöring som mobiliserad värnpliktstjänstgöring lärer ej böra räknas tillgodo som tjänsteår för pension, yttrar ämbetsverket. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *