Tiodrsminnet av studentexamen

firar idag 1927 års ”kull” vid Visby läroverk. Av de sjutton jubilarerna ha samtliga utom två infunnit sig i Visby för att begå jubileet och uppliva gamla kära minnen från skoltiden med dess sorg- och glädjeämnen, främst givetvis de sistnämda, ty sorgerna hade man glömt redan i samma stund som man rusade ut från plugget den lyckliga dagen för ett decennium sedan. I programmet för jubileet ingår bl. a. en titt på läroverket, vilket ju under de tio åren undergått en metamorfos och bl. a. blivit ett ännu högre läroverk än för tio år tillbaka, och vidare blir det supé på Snäckgärdsbaden kl. halv 8 i afton, till vilken inbjudits rektor Richard Steffen och lektor Rud. Björkegren.
Bland närvarande i jubileet märkas av realarna revisor Hilding Johansson, Stockholm, tandläkare Ingrid Haldkil, Hemse, posttjänsteman Karl Axel Jacobsson, journalist K. G. Andersson, källarmästare C. G. Klintborg samt banktjänsteman Torsten Bergström, samtliga i Visby, och av latinarna märkas fil. mag. Gerd Skoglar, Visby, kontoristerna Anna Lisa Lindström, Stockholm, och Gunhild Bergström, Visby, journalist Harald Jacobsson, kamrer Åke Wahlgren, båda i Visby, fil. mag. Axel Österberg, Uppsala, past. Gust. Envall, När, med. lic. Einar Wiik, Norrtälje, och tandläkare Helge Meurle, Kramfors. Förhindrade att närvara äro tandläkare Maja Hjelm, Malmö, och löjtnant Gösta Svedman, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *