Tingstäde radiostation.

Statskontoret förklarar sig intet ha att erinra mot, att k. m:t anvisar ett belopp av 4,275 kr., utgörande överskottsmedel för budgetåret 1935 —1936 vid marinens fasta radiostationer för åstadkommande av förbättrade driftsförhållanden vid Tingstäda kustradiostation. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *