Tingsavalutning på Kronholmen.

Södra häradsrätten hade med domare, nämdemän och landsfiskaler jämte damer i går beslutat högtidlighålla tingsavslutningen med en midsommarfest på Kronholmens pensionat i Västergarn. Vädret blev emellertid icke så lämpligt för ändamålet, varför festen förlades inomhus. Dagen tillbringades det oaktat i bästa stämning och gemyt, och till sist intogs också gemensam supé. Samvaron fortsatte till fram emot 11-tiden på kvällen, då uppbrottet skedde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *