Till vila i hembygdens Jord.

Till den sista vilan fördes i går stoftet efter direktören Ludvig Pettersson. Stoftet hade bisatts i gravkapellet å Östra kyrkogården, där kl. halv 1 domkyrkokomminister Nils Öberg höll en andaktsstund, vilken omslöts av psalmerna 451 och 492. Kapellet var vackert smyckat med granar och levande ljus.
Processionen ställde så färden i bilar till Sanda. Under tonerna av Chopins C-mollpreludium, spelat på orgeln av kantor Karlsson, inbars kistan i kyrkan, där jordfästningen förrättades av kyrkoherde Henrik Carlson. Templet flödade av ljus och var vackert prytt med granar framme i koret. I anslutning till jordfästningen höll kyrkoherde Carlson en anslående betraktelse över texten i Esaias 28 : 12, och erinrade om den bortgångnes stora kärlek till arbetet in i det sista, hans stora omsorg om sin familj och sitt hem. Nu hade han fått komma tillbaka till sin hembygd för att vila i dess jord. Den gripande akten omslöts av psalmerna 432: 6-7 och 598, varjämte kyrkosångare Harry Sagner utförde ”0 huru ljuvligt slumra de saliga” av Hambreus samt ”Den store hvide Flok”.
Kistan bars därpå ut medan på orgeln utfördes Sorgmarsch av Czapek, och sänktes i gravens mull. Den avlidnes minne blev här föremål för varma hyllningar och slutligen lyste officianten frid över griften.
En rik skörd av kransar hade sänts till båren. BL a. märktes sålunda kransar från A. B. Visby Silikattegelfabrik (blågula band: ”Vi tacka Dig för det förtjänstfulla arbete Du nedlagt.”); Styrelsen för A. B. Visby Silikattegelfabrik (blågula band: ”Tack för troget och gott samarbete.”); Sanda Hembygdsförening (blågula band: ”Med vördnad och tacksamhet.”) ; Silikattegelfabrikens arbetare (röda band: ”En sista hälsning. ”); Vänner i Sanda (lila band: ”En sista hälsning.”).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *