Till spelmanstävlingen på Lojsta slott

midsommardagen föreligga nu anmälningarna. I tävlingen komma att deltaga endast spelmän, som icke äro medlemmar i Gotlands spelmansförbund. Anmälda äro Birger Larsson och John Jakobsson, Eksta, (samspel), Edmark, Ala, och Edv. Johansson, Bäckstäde, (samspel) samt Norrby, Visby, i samspel med en fastlänning (utom tävlan). Vidare tävla Edmund Söderlund, Stånga, Arvid Nilsson, (lanthem, Gustaf Johansson, Gothem och John Andersson, Lärbro. Slutligen må icke förglömmas, att barnen vid Staplebacke skola i Lärbro, som medverka i midsommardagens program på Lojsta slott, även komma att deltaga i tävlingen.
Prisdomare i tävlingen bli rektor R. Steffen samt folkskollärare E. Dalström och hr Karl Hägg.
Det rikhaltiga programmet år förut meddelat. Sålunda hålles hälsningstalet av landshövding Rodhe och dagens föredrag av professor Axel L. Romdahl, Göteborg. Vidare blir det musik av spelmansförbundet, sång o. sånglekar av folkskolebarn, folkvisor, gutamål, folkdanser och ringlekar. Programmet blir alltså som vanligt överflödande av intressanta nummer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *