Till gravens ro

vigdes i går stoftet efter fröken Maria Bäckström härstädes. Sedan samling skett i Metodistkyrkan kl. 2 förrättades jordfästningen av pastor H. Östlund enligt Metodistkyrkans ritual, och officianten höll även en anslående dödsbetraktelse. Efter jordfästningen nedlades kransar vid båren, bl. a. från Metodistförsamlingen, som den avlidna tillhört, av handlanden E. Linden, som bringade den bortgångna ett sista tack och farväl.
Färden ställdes så ut till östra kyrkogården, där kistan sänktes i gravens tysta gömma. Vid graven höllos flera korta anföranden, och till sist lyste officianten frid över griften.
Efteråt samlades man till en minnesstund i Metodistkyrkan, där den bortgångnas minne blev föremål för ytterligare hyllningar. Bl. a. talade sålunda handlanden A. G. Tingström och trädgårdsmästare G. Persson m. fl.
Nu liksom under jordfästningsakten medverkade kören med sång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *