Till Folkbildningsförbundets kurs

i Hemse den 28-30 dennes ha hittills anmält sig ett 25-tal personer. Ännu torde något tiotal platser kunna ställas till förfogande, varför ytterligare en del anmälningar kunna mottagas. Platser beredas de anmälda i den ordning anmälningarna inkomma.
Programmet upptar som bekant föreläsningsserier av fil. kand. Allan Degerman, skriftställare E. H. Thörnberg och folkskollärare Hemfrid Bark, vilka behandla olika teoretiska och praktiska problem ifråga om föreningsrörelser och studiecirkelarbete. Dessutom kommer under kursen demonstration av filmer från Skolfilmstjänst att ordnas för att visa filmens möjligheter i det frivilliga studiearbetet.
Kursavgiften, som avser även uppehållet under kursen, är som förut meddelats 8 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *