Till den sista vilan

har i dag stoftet efter f. d. tullöveruppsyningsmannen Hans Alfred Bergström förts. Processionsdeltagama samlades ute vid kapellet på östra kyrkogården, där kistan var bisatt, och efter att en kort andaktsstund hållits där, ställdes färden till domkyrkan, i vars med blommor och grönt smyckade kapell, kistan inbars under det Chopins Preludium i C-moll spelad av kantor Karl Bandelin, brusade från orgeln. Sedan kistan placerats på katafalken spelade dir. Fr Mehler ett violinsolo, Andantino av Martjni-Kreisler, varpå psalmen 221: 1 sjöngs unisont. Jordfästningen förrättades så av kyrkoherde emeritus K. P. A. Österberg, som i anslutning därtill höll en anslående dödsbetraktelse över texten i 2 Tim. 1: 12 ”Jag vet på vem jag tror . . .” Därefter sjöngs ps. 486: 1-8 jämte 7 v., varpå hr Mehler spelade ”Ave verum” av Mozart. Kistan utbars därpå under tonerna av sorgmarschen ur oratoriet Simpson till den väntande likbilen, och processionen ställde färden till norra kyrkogården. Vid graven hyllades den bortgångnes minne av bl. a. tullförvaltare Karl Berggren, som på förutvarande och nuvarande tulltjänstemäns vägnar frambar ett tack och en sista hälsning till den gamle hedersmannen och nedlade en krans med gula och blå band från tullpersonalen härstädes.
En talrik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *