Till den sista vilan

fördes i dag stoftet efter stenhuggaren Arvid Ekvall. Processionen avgick från Mariahemmet till domkyrkan kl. halv 2, vars kapell var smyckat med palmer och levande ljus. Sedan kistan inburits och placerats på katafalken framträdde till båren domkyrkoadjunkten J. Hoffman och förrättade jordfästningen. Officianten höll även ett gripande griftetal, utgående från textorden i Ps. 62: 2. Den stämningsfulla akten omslöts av psalmerna 488: 1-2 samt 488: 5-6.
Efter den högtidliga ceremoniens slut utbars kistan till den väntande likbilen, varpå processionen satte sig i rörelse mot södra begravningsplatsen, där stoftet sänktes i gravens tysta gömma.
Bland den rika blomsterskörden vid båren märktes en vacker krans från kamraterna i logen Östersjöns pärla av N. O. V. med röda band och inskriptionen ”Tack för din goda insats. Vila i frid. E. S. H.”

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 April 1937
Nr 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *