Till den sista vilan

fördes i går under högtidliga former stoftet efter köpmannen Sigurd Jacobsson, Martebo.
Den högtidliga akten ägde rum i Martebo kyrka, dit begravningsföljet i bilar anlände från Visby, och inleddes med att folkskollärare Karl Lindström sjöng ”Att dö en aftonstund” under det att kistan placerades i det med levande ljus och blommor smyckade koret. Församlingen sjöng så ps. 486: 1, 2, varefter kontraktsprosten G. Reuser, Dalhem, förrättade jordfästningen. Han höll därvid en gripande sorgebetraktelse över texten i Davids psalm 31: 76. Efter jordfästningen sjöng församlingen ps. 484: 4, 5, och akten avslutades med, att , folkskollärare Lindström utförde ”Den store hvide Flok”.
Vid graven följde så kradsnedläggning, varvid ett tack till den bortgångne å vännernas vägnar framfördes av folkskollärare Hugo Ahlqvist, Martebo, samt från släkten av f. folkskollärare Hugo Lindström, Visby. De anhörigas tacksamhet för hedersbevisningen tolkades slutligen av kontorschefen Georg Hejdenberg, Visby, varefter officianten lyste frid över stoftet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *