Till Chefen för A 7,

Officerskåren, Underofficerskåren, Underbefälskåren, 8:dje batteriet, IL 18:s Underofficerskår, Gotl. Underofficerssällskap, Tygverkstadens personal, enskilda, släkt och vännét, som visat sitt deltagande vid min makes, Styckj.
Hugo Gustafssons frånfälle, får jag härmed frambära mitt och barnens varma tack,
Visby den 6 december 1987.
LINDA GUSTAFSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *