Terminsavslutning

har i dag under sedvanliga former ägt rum vid läroverket.
Följande stipendier och premier utdelades, nämligen till Stig Borg L IV, Kolmodins och Koschells stip. 50 kr., Violet Dalen L IV, d :o, Aina Pettersson L IV, d:o, Gunvor Angelöf L II, d :o, Lars Hansegård 35, Koschells stip. 60 kr., Margareta Eriksson L III och Sven Gerenz R II, vardera ett premium pä. 16 kr. för arbete i biblioteket.
Frans Dahlin R II erhöll i premium ett ex. av Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi, och vidare utdelades Turistföreningens årsskrift till Kerstin Engström 25, Gudrun Hagström 25, Ingvar Hillert 15 Jan Ponttfin 15 och Hans Johansson 14.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *