Tävlan om Slitepokalen,

gick av stapeln i förening med Stockholms-Tidningens rikstävlan på hemmabanor den 13 juni.
I tävlingen deltogo följande gillen: Endre, Ekeby, Fårö, Fårö östra, Havdhems, Visborgs och Visby.
Pokalen erövrades av Visborgs gilles grupp med 423 p. (repr. fanj. O. V. Andersson, 146 p., serg. G. Tallqvist, 144 p. och serg. A. Nyberg 133 p.). I den enskilda insatsen deltogo endast 17 skyttar. Prislistan fick följande utseende:

Klass IV A:
1) O. V. Andersson, Visborgs, 146 p., 4: —,
2) G. Tallqvist, Visborgs, 144 p., 3: —, E. Hammarström, Fårö, 143 p., 2: —.
Klass IV II:
1) A. Herlitz, Visby, 140 p., 2: 50,
2) H. Bergström, Ekeby, 137 p., 1: 50.
Klass III:
1) G. Glifberg, Endre, 139 p., 2: —,
2) R. Angel/3f, Ekeby, 134 p., 1: —.
Klass II:
1) Folke Jakobsson, Endre, för 129 p., 1: —.
Det förefaller egendomligt, att ett så stort vandringspris som ”Slitepokalen” ej förmår samla skyttarna mera än som nu är fallet, att endast 7 st. gillen hörsammar kallelsen och tävlar om den.
Enligt stadgarna, som årligen utsändes till gillena, är en avgift av 2 kr. per gille avsett till pris åt vinnande grupp. Dessutom är en frivillig insats av 1 kr. pr skytt som fördelas klassvis. Insatserna komma således oavkortade skyttarna till godo. Således är tävlingen lagd som en enskild tävlan i skolskjutning på hemmabana. Samma förhållande konstateras angående landshövding Karl Rydins vandringspris, som äger rum sista söndagen i juli, till vilken tävling blanketter äro utsända till respektive ordförande i gillena. Insänd anmälningar och skjut om priset! Kanske förbundet även i år beviljar ett par extrapris till de bästa resultaten.
Sekr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *