T. R:s utflykt

i går till Lindeberget och Hemse blev alltigenom synnerligen lyckad. Ett sextiotal personer deltogo. Den omständigheten att en mindre ändring i programmet måste vidtagas, stämde på intet sätt ned humöret hos deltagarna.
Kaffe intogs på Hemse hotell och vidare bevistades högmässan, i Linde kyrka där kyrkoherde Olof Havrén höll en innerlig och gripande predikan över dagens högmässotext. Altartjänsten förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg och kyrkode Havrén. I det lilla vackra templet hade en talrik och andaktsfullt lyssnande publik infunnit sig. Gudstjänsten blev av bestående värde för dem som bevistade densamma.
Sedan en rundtur företagits samlades man på Hemse hotell, där en charmant middag serverades. Belåtenheten bland gästerna var också stor och visade, att värdinnan på stället, fru Rosenblom inte lämnat någon möda ospard för att få allt så lyckat som möjligt. Hon hade också lyckats i sina, strävanden på ett utmärkt sätt, det var samtliga gästernas mening.
Vid 7-tiden på kvällen avslöts det hela med ett tal för fosterlandet och unisont sjungna Du gamla du fria. Och så skilkles man åt med en känsla av att en alltigenom lyckad dag nu var ett behagligt minne.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *