Sveriges kristliga krigsmannaförbund

är en organisation, till vars stiftande inbjudan utsänts av ett antal präster och lekmän. Förbundet skall ha till syfte att skipa en från all politik fri kristen samlings- och folkbildningsrörelse på kyrklig grund med syfte att inom de svenska försvarsleden stärka och höja kamratanda och fördjupa känslan av personligt ansvar.
Bland inbjudarna märkas professorerna Pfannenstill, Nyberg, Rudberg och Runestam, domprosten Sveamus, major Killander, skriftställare Reuterdahl m. fl.
I uppropets syfte instämma en hel del personer, däribland från Gotlands län folkskollärare Reinh. Dahlgren och lantbr. Ivar Hagman, Stånga, samt folkskollärare Erik Eskelund och nämdeman Arvid Berggren, Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *