Styrmansexamen

har vid Stockholms navigationsskola avlagts av bl. a. Erik Rubarth, Visby.
Vid Navigationsskolans avslutning på måndagen blev dess rektor A. G. Nilsson och läraren vid Navigationsskolan kapten H. N. Ringqvist föremål för hyllningar. Kapten Ringqvist avgår med detta läsår från skolan och för rektor Nilsson, som avgår till hösten, var denna årsavslutning den sista, varför båda avtackades av ledningen för skolan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *