Studieledarekursen i Hemse,

anordnad av Gotlands folkbildningsförbund, har rönt ett glädjande intresse och antalet anmälda överstiger nu det, som genom folkhögskolans och kursledningens försorg kan beredas logis under kursdagarna. Däremot kunna ytterligare deltagare emottagas som åhörare vid föreläsgarna och ävenså till deltagande i den gemensamma spisningen.
Kursen tar sin början tisdagen den 28 dennes, då den kl. 12,-80 öppnat med ett tal av föreståndaren för folkhögskolan, fil. kand. Joh. Jeppsson. På tisdagen hållas föreläsningar av fil. kand. Allan Degerman och folkskollärare Hernfrid Bark, på onsdagen av hrr Degerman och Bark samt skriftställare E. H. Thörnberg samt slutligen på torsdagen av hrr Thörnberg och Bark. Föreläsningarna börja kl. 9 f. m.
På kvällarna anordnas diskussioner i anslutning till de problem, som be- handlas under kursen och på onsdags- kvällen blir det demonstration av filmer lämpliga för undervisningsändamål, från Skolfilmstjänst i Stockholm, vilket torde kunna ha sitt särskilda intresse för lärare och andra. Till förhandlingarna under de olika dagarna och till särskilda föreläsningar beredas nämligen intresserade tillträde i mån av utrymme.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *