Studiekursen i Hemse avslutad.

Gotlands folkbildningsförbunds kurs vid Hemse folkhögskola avslutades i går. Efter frukostrasten talade som förut nämnts folkskolläraren H. Bark om Studieledning vid Bokhyllan och ”Råd till ungdomsledare”.
I anslutning därtill förekom diskus-Mon, i vilken folkskollärarne Ax. R. Sundahl och W. Kupper yttrade sig.
Nu hade man hunnit till slutet av kursen, och ämneslärare Karl Kahlström avtackade de kvarvarande f öreläsarne, folkskoll. Bark samt kand. Joh. Jeppsson, för deras utmärkta föreläsningar, varpå hr Ch. Grönberg framförde ett tack till Gotlands Folkbildningsförbund samt utbragte ett fyrfaldigt leve för detsamma.
Till sist åt man middag vid Bopparve.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *