Studiecirkelkonsulent på gotländsk turné.

Gotlands folkbildningsförbund har med riksdagsman Hjalmar Gustafson I Dädesjö träffat överenskommelse att denne skall göra en resa på Gotland under ett par veckor i början av februari månad. Syftet med denna resa är att han genom besök på olika orter inom länet skulle komma i kontakt med befintliga studiecirklar, meddela instruktion rörande olika sidor av folkbildningsarbetet samt icke minst söka åstadkomma ett mera planmässigt samarbete mellan olika studieorganisationer på samma plats. Programmet skulle sålunda göras upp gemensamt av samtliga studieorganisationer på platsen och däri skulle då också ingå en eller ett par offentliga föreläsningar. Besöket skulle i regel omfatta en eller två dagar.
Önskemål om att folkbildningsförbundet skulle göra något i denna riktning uttalades senast vid förbundets årsmöte i år. Riksdagsman Gustafson synes också vara den mest kvalificerade kraft, som kan erhållas för ändamålet. För några år sedan gjorde denne en liknande turné med samma syfte nom hela Uppland på kallelse av Upplands kulturnämd, vilket visade sig vara mycket uppskattat.
Från orter, som äro intresserade av besök, kan lämpligen påstötning göras till folkbildningsförbandets ledning, innan resplanen inom den närmaste tiden fastställes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *