Student jubileum

firas i Klintehamn i dag av grosshandlare Edvard Snöbohm därstädes och tullförvaltare Fredrik Bolling. Det är 55-årsjubileet som högtidlighålles. Av 1882 års studentkull, som bestod av 19 ”nybakade”, äro fortfarande sju i livet, men till jubileets firande hos grosshandlare Snöbohm har endast studentkamraten tullförvaltare Bolling haft tillfälle att infinna sig.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *