Student jubileum

firade igår härstädes 1897 års studenter, som då firade 40-årsminnet av studentexamen. Av de 9 studenter, som gingo ut 1897 äro nu bara fem i livet och av dessa hade bergsingeniör Mimer Bergström i Norberg blivit förhindrad att infinna sig. Men skeppsredare Karl Anchér, bankdirektör Sigurd Melin e. o. hovrättsnotarie Fredrik Åberg och överstelöjtnant Carl Schoug träffades igår, tittade på Visby läroverk och samlades sedan till gemensam supé på Snäckgärdsbaden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 Juni 1937
Nr 135

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *