Strömmingshandeln.

Regeringen har beviljat tio fiskförsäljningsföreningar vid rikets ostkust, däribland Gotlands fiskförsäljningsförening, tillstånd att intill 1941 års utgång med ensamrätt för försäljning mottaga ilandförd färsk strömming och sill inom föreningarnas nuvarande områden, nämligen utmed kusten av Visby stads område samt Tofta, Västerhejde, Visby, Västkinde, Lummelunda, Stenkyrka, Hangvars, Halls, Lärbro, Fleringe, Fårö och Bunge socknar.
De nya bestämmelserna innebära viss ändring av hittills gällande ordning. Även i fortsättningen få de licensierade föreningarna ensamrätt beträffande uppköp av färsk strömming och sill inom sina områden, men däremot blir det icke ensamrätt med avseende å försäljningen av varan.
I detta sammanhang kan nämnas, att beslut samtidigt fattats om utsträckt tillämpning av 1937 års förordning angående reglering av handeln med färsk strömming och sill, så att förordningen kommer att gälla för hela riket utom Norr- och Västerbottens län. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *