Strömmingen efter vikt från 1 jan.

Med anledning av k. m:ts förordning om viss reglering av handeln med färsk strömming och sill har man bett oss påpeka, att vid försäljning av färsk strömming fr. o. m. den 1 jan. 1938 skall priset angivas pr viktenhet. Detta innebär, att all försäljning av färsk strömming, såväl i parti som i minut, skall ske efter vikt. Förseelse mot bestämmelsen åtalas vid allmän domstol.
Enligt nu gällande priser på strömming vid försäljning efter val, torde strömmingen komma att kosta c:a 30 å. 40 öre kg. på landsbygden och c:a 10 öre högre i Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *