Strejken påbörjad vid Nunnan.

Byggnadssnickarne i Visby ha, som förut varslats, i dag nedlagt arbetet såväl hos ingenjör Bror Eriksson som hos byggmästare Knut Holmberg härstädes.
Vid bygget i kvarteret Nunnan äro snickarna f. n. erforderliga för utförande av de formar, som krävas för grundgjutningen. Genom deras strejk bli så småningom även andra arbetare vid bygget urståndsatta att fortsätta, varför det naturligtvis blir fullständig arbetsnedläggelse.
T. v. äro emellertid grovarbetarne sysselsatta med grundgrävning och annat arbete, som de ha möjlighet att utföra. De äro tydligen icke så värst angelägna om att få strejka.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *