Strandningar och bärgningar.

Den igår omnämde motorseglaren Phönix befanns ha strandat på Nackapall utanför Vialms udd vid Fårösunds norra gatt. Den flottogs igår eftermiddag av bärgningsångaren Belos och infördes igår afton till Fårösund. Den torde icke ha fått vidare skador.
Slite cements motorseglare Svan, tidigare hemma i Klintehamn, grundstötte igår på väg till Stockholm med cementlast då fartyget i tjockan sökte taga sig in i södra gattet i Fårösund. Skutan strandade på Skarvgrundsrevet men lyckades senare taga sig loss på, egen hand. Den kom ifrån äventyret utan vidare skador.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *