Stiftsnämnden bör bestämma

om reparation av prästgårdarna.
Stiftsnämnden i Visby har avgivit yttrande över en av stiftsnämnden i Göteborg gjord franiställning till k. m:t rörande kompletterande bestämmelser till den ecklesiastika boställsordningen för att bättre tillvarataga prästgårdarnas byggnadskultur. Byggnadsstyrelsen och riksantikvarieämbetiet ha redan yttrat sig i frågan.
Stiftsnämnden i Visby instämmer i stort sett i deras yttrande, men finner dock ej nödvändigt att stiftsnämnd vid ärenden av ifrågavarande slag skall vara tvungen vända sig till arkitekt.
Stiftsnämnden påpekar vidare att pastoraten ibland företaga reparationer av prästgårdar utan att boställsnämnden fröeskrivit detta eller över huvud tagit befattning med saken. Det synes därför vara angeläget, att frågor av sådan art i varje fall kommer under stiftsnämnds bedömande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *