Stiftsjägmästaren får sköta även kronoskogarna.

Kammarkollegium tillstyrker för slaget att uppföra stiftsjägmästaretjänsterna på ordinarie stat. Härigenom kommer bl. a. stiftsjägmästaretjänsten i Visby stift att förbindas med heltidstjänstgöring. På grund av de särskilda förhållandena i Visby stift har föreslagits särskild anordning med ett sammanförande till stiftsjälgmästaretjänsten av de domänverkets skogliga administration underställa kronoskogarna på Gotland.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *