Stiftelsen Solgårdar i Visby.

Arbetet med uppförandet av Stiftelsen Solgårdars i Visby fastighet öster om staden pågår för fullt och av allt att döma bör huset bli färdigt i beräknad tid. Hittills ha ett 20-tal aspiranter på de 16 lägenheterna anmält sig, men hyresgäster ha ännu icke antagits till fastigheten. Lägenheterna äro som bekant avsedda för mindre bemedlade barnrika familjer, men styrelsen måste självfallet kunna ställa vissa anspråk på de blivande hyresgästerna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *