Stenkumla pastorat.

Sedan kyrkoherde H. Stenqvist beviljats fortsatt tjänstledighet för hälsans vårdande under tiden 1 jan.-28 febr. 1938 har vice pastor I. Lilja förordnats att tills vidare under samma tid vara vice pastor i pastoratet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *