Statstjänstemännens förening

hade på lördagskvällen åresammenträde å Stadshotellet under ledning av överlantmätare Göran Hillert.
Till kassör efter postmästare Knut Malmgren, som avflyttat från staden nyvaldes förste postassistent G. E., Hammarlund. I övrigt movaldes styrelse och funktionärer.
Vid sammanträdet höll folkskolainspektör Johm Linman ett kåserande föredrag om »Landsmål i Karlfeldts diktning».

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *