Statspolisen bör besöka basartillställningarna.

Gotlands allmänna nykterhetsförbund. har i skrivelse till länsstyrelsen hemställt, att den inom länet verksamma statspolisen måtte, i den mån så låter sig göra, erhålla instruktioner att besöka inom’ länet anordnade basarer. Därigenom skulle kunna förebyggas, att olaga utskänkning av maltdrycker förekomme vid sådana tillfällen och vidare skulle eventuellt förekommande överträdelser av gällande bestämmelser snabbare bliva beivrade.
Framställningen har tillkommit på initiativ av Gotlands blåbandsförbunds årsmöte i Garda, vilket som förut meddelats, uttalade sig för, att en dylik framställning till länsstyrelsen komme till stånd.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *