Stadsmissionens försäljning

i Församlingshuset inleddes i dag vid 12-tiden med en andaktsstund, där biskop Ysander talade. Som inledning sjöngs psalmen 53: 1, varefter biskopen skildrade hur Guds ord förändrade livsinställningen hos åldermannen i en norrländsk by och hur hans övertygelse inverkade på hela byns befolkning. Vi planera, spekulera och orera så mycket och fråga: »Varför kommer ej Guds ande?» Den kommer blött till dem, som i likhet med. den gamle mannen stilla bida inför Herrens ansikte, där vi få det sytara förlåtelsens evangelium, som vi behöva. Efter predikan följde psalmen 50, sista versen, varpå biskopen hälsade alla hjärtligt välkomna och åberopade en devis, som skulle sättas upp vid ett av stånden: »Gott hjärta ger god jul».
Dem talrika publiken grupperade sig därefter omkring stånden, och köpenskapen blev från början mycket livlig. Runt salen voro stånd ordnade för handarbeten, julsaker, specerier och bakverk. Särskilt vid handarbetsståndet var kommersen god, ty syföreningens medlemmar hade fått ihop både många och vackra arbeten. Vidare fanns en fiskdamm med »fiskar» i olika prislägen och ett lobteri med en stockholmsresa som högsta vinst. I lilla salen serverades kaffe och tillslutningen här var som vanligt god. Vackra dekorationer, som utförts av fröken I. Liljeqvist, vom uppsatta vid stånden och på väggarna.
Försäljningen ksommer nu att pågå till kl. 6, då ett julspel uppföres. Vid 7-tiden börjar auktionen på de överblivna varorna, och den, som inte hunnit gå dit förut, bör göra det då för att på något sätt bidra till att göra julfirairdet bland. de gamla och sjuka ljusare och gladare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *