Stadga för fisket vid Gotlands kuster.

K. m:t har fastställt länsstyrelsens i Visby förslag, att de av länsserelsen den 11 maj i år beslutade ändringarna i stadgan för fisket vid länets kuster i tillämpliga delar skola gälla på till länet hörande områden, dit strandägarerrätten ej sträcker sig. Lantbruksstyrelsen hade ifrågasatt viss inskränkning häri, nämligen ifråga om fisket efter lax och laxöring, men genom regeringens beslut har denna inskränkning ej medtagits.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *