Stadens folkskolor.

Lärarinnan Hulda Modin har erhållit folkskolestyrelsens tillstånd att kvarstå i tjänst under det kommande läsåret, oaktat hon nu uppnått pensionsåldern.
Folkskolestyrelsen har beslutat att under nästa läsår även bibehålla den e. o. folkskollärarinnetjänsten och att kungöra densamma ledig till ansökan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *